Street and Cruisin' Club

Årsmøte

Torsdag 28.februar ble det avholdt årsmøte på klubblokalet. En utførlig årsmelding ble lest opp av sekretær Maya Ryland som viste …