Street and Cruisin' Club Halden

Street and Cruisin' Club Halden

Årsmøte

Torsdag 28.februar ble det avholdt årsmøte på klubblokalet. En utførlig årsmelding ble lest opp av …