Amcar krever svar fra Drivkraft Norge

Amcar krever svar fra Drivkraft Norge

AMCAR krever handling og svar fra Drivkraft Norge på vegne av norsk motorhobby.

I et land som Norge, med en rik tradisjon for bil-, mc- og båtkultur, står vi overfor et økende problem som truer med å sette en stopper for denne lidenskapen: overgangen til etanolholdig bensin, spesielt 95-E10. Denne utviklingen har potensielt alvorlige konsekvenser for et stort antall eldre kjøretøy og båter, som ikke er konstruert for å håndtere slike drivstofftyper. Spørsmålet om tilgang på etanolfri 98 oktan bensin (E0) har blitt en brennende bekymring for eiere av disse kjøretøyene.

Til tross for gjentatte forsøk fra AMCAR på å få klare fremtidssvar fra Drivkraft Norge og deres medlemsbaser av bensinstasjonskjeder, har responsen så langt vært utilfredsstillende eller fraværende. Dette etterlater et stort antall kjøretøyentusiaster i en tilstand av usikkerhet om tilgang på riktig drivstoff i fremtiden for sine kjære kjøretøy og fartøy.

AMCAR mener nå Drivkraft Norge og deres medlemmer må redegjøre for:

  • Hvilke tiltak gjør Drivkraft Norge for å sikre etanolfri 98 oktan til de som har kjøretøy, båter eller motorredskaper som ikke kan bruke etanolholdig bensin?
  • Vil Drivkraft Norge engasjere seg for å få til lovendringer som sikrer motorhobbyen tilgang på etanolfri 98 oktan i fremtiden?
  • Kan Drivkraft Norge garantere at eldre kjøretøy og fartøy, som er avhengige av 98 oktan E0, får tilgang på det i fremtiden

AMCAR har vært i møter og debatter med Drivkraft Norge over år. Det siste skriftlige svaret AMCAR har fått på våre spørsmål, fra Drivkraft Norge, er:

I dag finnes etanolfri bensin i form av 98-E0 på flere energistasjoner rundt om i Norge. Våre medlemmer opererer på kommersielle vilkår og så lenge det er marked for dette produktet vil det selges. Har sett at dere også har en app som viser en oversikt over stasjoner som selger 98 oktan.

Markedssvaret: En Ufullstendig Løsning

Man kan jo spørre seg om Drivkraft Norge foretar seg noe som helst for å sikre motorhobbyen tilgang til adekvat drivstoff i fremtiden? For Drivkraft Norge svarer at etanolfri bensin, kjent som 98-E0, forblir tilgjengelig på flere energistasjoner rundt om i landet, drevet av kommersielle vilkår og et eksisterende marked. De fremhever videre AMCARs app som viser en oversikt over stasjoner som selger 98 oktan, noe som tyder på en anerkjennelse av behovet for å informere bilentusiaster om tilgjengeligheten. For AMCAR er svaret fra Drivkraft Norge og bransjen alt annet enn beroligende overfor en dyptliggende bekymring. «Markedssvaret» som vi velger å kalle det adresserer ikke den langsiktige sikkerheten for tilgang på etanolfri bensin. Med økende omsetningskrav for bioinnblanding, står etanolfri bensin i fare for å bli marginalisert, noe som kan true tilgangen for kjøretøy og motorredskaper som ikke tåler etanolholdig bensin.

Engasjement for Lovendringer: Et Kritisk Neste Skritt

AMCAR etterlyser en sterkere innsats fra Drivkraft Norge for å engasjere seg i lovendringsprosesser som kan sikre motorhobbyens tilgang på etanolfri 98 oktan i fremtiden. Svarene mottatt så langt tilbyr ingen forsikring om at det jobbes aktivt mot en slik løsning, noe som forsterker bekymringene innen motorhobbymiljøet. Forståelsen av at markedet alene ikke kan garantere tilgang på etanolfri bensin på lang sikt, har ledet AMCAR til å utarbeide en klar strategi fremover. Dette inkluderer arbeid for å fjerne innblandingskrav, foreslå å frita 98 oktan bensin fra omsetningskravet, og til slutt, arbeid for en lov om sikringskvalitet for drivstoff. Disse tiltakene er designet for å adressere og sikre fremtidig tilgang på etanolfri bensin, samtidig som de representerer bilentusiastenes interesser og bekymringer.

AMCAR ønsker å gjøre det klart at engstelsen blant bil- og motorentusiaster over tilgang til riktig drivstoff er reell og fortjener full oppmerksomhet. I en fersk undersøkelse blant AMCARs 30.000 medlemmer opplever over 25% tilgangen til riktig drivstoff som den største trusselen mot bilhobbyen.

Kampen for tilgang på etanolfri bensin er ikke bare en kamp for nåværende generasjoner av kjøretøyentusiaster, men også for å bevare kulturarven for fremtidige generasjoner. AMCAR står fast i sin beslutning om å arbeide utrettelig for en løsning som ikke bare adresserer dagens behov, men også sikrer en bærekraftig fremtid for motorhobbyen. Bil- og båtentusiaster fortjener klarhet og handling.

Vi ber om at Drivkraft Norge tar dette på alvor og arbeider sammen med AMCAR og andre interessenter for å finne løsninger som ivaretar behovene til alle parter. For mange er kjøretøyene mer enn bare transportmidler; de er en lidenskap og en del av familiens arv. Det er på tide at Drivkraft Norge viser et engasjement for å bevare denne delen av norsk kulturarv. Det er avgjørende at Drivkraft Norge anerkjenner alvoret i situasjonen og samarbeider for å finne konkrete langvarige løsninger som støtter alle parter involvert.