Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

29.februar: Først medlemsmøte, så årsmøte

Parkeringsplassen ved klubbhuset var full, og inne satt det medlemmer rundt alle bordene i lokalet. Det var god stemning og mange samtaler i gang. Formann Petter Nilsen gikk igjennom agendaen for medlemsmøtet, økonomi, oppgaver og arrangementer.
Det ble bestemt at klubben kjører tur med Torsdagsgruppa 30.mai og at Pensjonistkjøring blir i slutten av august. Endel info rundt gjennomføringen av årets Grenstreff sto også på planen og alle ble oppfordret til å delta med det de kan.
Årets ildsjel er blitt en tradisjon hvor et medlem som har jobbet jevnt og trutt til klubbens beste får en oppmerksomhet på årsmøtet. Dette året gikk tittelen til Tom Aarum. Vi gratulerer!

Så var det tid for årsmøte. Sekretær Maya Ryland leste opp en innholdsrik årsberetning. Det er mye aktivitet i løpet av et år – selv når det blir karakterisert som et «rolig år».
Vårt regnskapsbyrå hadde ikke fått regnskapet ferdig, så årsmøtet vedtok at regnskapet tas som et ekstraordinært tillegg på neste medlemsmøte.

Valg 2024
Nestformann, sekretær og tre styremedlemmer står dette året på valg. Ny nestformann ble Øystein Røsnæs, ny sekretær ble Lisa Gustavsen. Nytt styremedlem er nå tidligere vara Tore Hansen. Tidligere sekretær Maya Ryland er styremedlem og Ole Runar Bø tok gjenvalg som styremedlem.