Årets ildsjel 2024

Årets ildsjel 2024

Under årsmøte 2024 ble hedersbevisning til en som har gjort seg fortjent til tittelen «Årets ildsjel» delt ut. Det er mange som gjør mye for klubben; stiller opp på dugnader og er en frivillig når noe trengs å gjøres, samt sørger for å få jobber gjort når arrangementer skal avvikles. Tom er en slik ildsjel.
Så denne gangen var det Tom Aarum som ble hedret for sitt engasjement med gode ord, blomster og plakett.