Medlemsmøte/ Årsmøte 2021

Medlemsmøte/ Årsmøte 2021

Torsdag 30. september kl. 19.00  på lokale i Øbergveien 55

 • Post
 •  Økonomi
 •  Innkomne saker
 •  Oslo Motorshow
 •  Diverse arrangementer framover
 • Casino Night 27. november???? Se egen sak
  Her har styret et forslag, men det koster mye penger.
   Vi tenker at vi feirer sommeravslutningen, julebordet og julelunsjen vi ikke fikk til i 2020. 40 års jubileumet vi ikke har kunne markert i 2021 sammenslått med julebordet 2021.
  Og vi feirer ikke minst at den helvetes pandemien har sluppet taket. Men det koster mye, så vi vil gjerne vite medlemmenes mening før vi sitter i gang. Ca 200 tusen kroner er kostnaden
 • Eventuelt
  _____________________________________________

ÅRSMØTE for 2021 Torsdag 30.september

 Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokoll

 • Årsberetning 2020
 • Regnskap 2020
 • Innkomne forslag.
 • Valg

________________________________________

Innkomne forlsag:
Forslag til årsmøtet fra styret ang. VALG 2021

Forslag fra styret er at de som nå har sittet på overtid siden februar sitter til årsmøtet i februar 2022. Det er snakk om 5 mnd.

De som da blir valgt inn i disse vervene på årsmøtet blir da valgt for 1 ett. år. Fram til 2023
 De andre som er på valg blir valgt for 2 år.

Dette forslaget må godkjennes på årsmøtet 30. september.
Godtas forslaget er med det valget over.

 Faller forslaget legger valgkomiteen fram sitt forslag. De som da blir valgt blir valgt fram til februar 2023. 1 år og 5 mnd.

Benkeforslag på årsmøtet er også lov, men vedkommende må være informert og ha gitt klarsignal før forslaget kommer.

Styret