Årsmøtet er utsatt

Årsmøtet er utsatt

Årsmøtet i 2021 har på grunn av smittesituasjonen blitt utsatt. Først utsatte vi det til sist i april, men med hele Viken i tiltaksnivå 5A har vi nå valgt å utsette årsmøtet . Det kommer nærmere informasjon.
Vi følger med på gjeldende regler og tiltak – og avgjør når det nærmer seg om det er gjennomførbart.

Invitasjon kommer når dato for årsmøte nærmer seg.

Medlemsmøter og klubbkvelder

Det er samme situasjon som for årsmøte. Vi må vente til nasjonale og lokale koronatiltak tillater samlinger. Men så raskt det er mulig setter vi i gang igjen.

Forslag til årsmøte

  • Forslag som skal behandles på årsmøtet må være levert styret to uker før møtet.
  • Forslaget skal være signert.


Forslag kan sendes som vanlig post til: SCCH. Postboks 566. 1754 Halden
På e-post til: post@halden.amcar.no

Valg

Valgkomiteen begynner straks sitt arbeide med å finne valgbare kandidater til styret. I år er nestformann, sekretær, tre styremedlemmer og en revisor på valg. Valget blir gjennomført på årsmøtet.