Viktig fagkompetanse kan forsvinne

Viktig fagkompetanse kan forsvinne

Les denne og flere artikkelen på Amcar

På Aktueltsiden til Amcar kan man lese en artikkel om at den nye verkstedforskriften fredet bilentusiastenes avgjørende rett til å skru på egne kjøretøy. Dessverre kan forskriften slik den nå foreligger også føre til at en hel bransje av aktører med spesialkompetanse på eldre kjøretøy vil måtte avvikle sine virksomheter.

Bransjen det er snakk om består i hovedsak av aktører som utfører arbeid rettet mot eldre kjøretøy og norsk bilhobby. Disse foretakene representerer en viktig ressurs innen kjøretøyhobbyen da de innehar viktig kunnskap rundt eldre kjøretøy og reparasjonsmetoder for denne typen kjøretøy. Slike virksomheter har som oftest ingen formell godkjenning, men utfører både i dag og ved foreslått forskriftsendring arbeid som faller inn under godkjenningsplikten til Statens vegvesen.

Eksempler på slike foretak kan være:

Karosserimaker / karosseriverksted som utfører karosseriarbeid i forbindelse med rustreparasjon, restaurering og ombygging av eldre kjøretøy.
Foretak som er spesialisert innen overhaling av eldre motorer og komponenter tilhørende motor.
Foretak som utfører generelt mekanisk arbeid på eldre kjøretøy i forbindelse med reparasjons- og restaureringsarbeid.
Felles for de fleste av disse aktørene er at det hverken er praktisk mulig eller økonomisk forsvarlig å oppfylle Statens vegvesens omfattende krav for å bli et godkjent kjøretøyverksted. AMCAR foreslo derfor i sitt opprinnelige høringssvar å unnta virksomheter fra godkjenningsplikten forutsatt at de utelukkende arbeider på kjøretøy førstegangsregistrert før 01.01.1971. Dette fikk vi dessverre ikke medhold i.

AMCAR har derfor i samarbeid med LMK gitt et felles innspill til høringsoppsummering hvor vi ytterligere belyser viktigheten av at denne bransjen ikke blir gjort ulovlig av den nye verkstedforskriften. Vi foreslår nå en forenklet godkjenning for foretak som utelukkende utfører arbeid på kjøretøy eldre enn 1971-modell.

Foretak som er spesialisert innen reparasjon og ombygging av eldre entusiastkjøretøy viderefører ofte det som kan ansees som «glemt» kompetanse. Denne kompetansen er viktig å ivareta og har høy kulturbevarende verdi. Fagfeltet utgjør heller ingen konkurransetrussel mot den etablerte bilbransjen sett opp imot dens innhold av spesialkompetanse og relativt beskjedne økonomiske omfang. AMCAR og LMK håper Statens vegvesen anerkjenner bransjen, dens kompetanse og viktighet for norsk bilhobby og at de kommer oss i møte med levedyktige rammevilkår.