Avlyser all aktivitet

Avlyser all aktivitet

I forbindelse med økt fokus på smittevern for å unngå koronasmitte tar klubben sitt ansvar og avlyser alle arrangementer fram til og med torsdag 16. april.
Det betyr medlemsmøter, styremøter, komité møter, Line dans, utleie, Spring Brake, Mimrekveld, Barheng, Dugnad osv. Alt!

Torsdag 16. april avholdes et nytt styremøte for å se om dette forlenges eller opphører.
Blir situasjon bedre tidligere enn dette så vurderes det om vi kan sette i gang tidligere.