Har du lyst til å drive med modellbilbygging?

Har du lyst til å drive med modellbilbygging?

Vi startet opp gruppa fra torsdag 17.oktober 2019