Årsmøte

Årsmøte

Torsdag 28.februar ble det avholdt årsmøte på klubblokalet. En utførlig årsmelding ble lest opp av sekretær Maya Ryland som viste til mye aktivitet og arrangementer i 2018.
Medlemmene fikk så en grundig innføring i fjorårets regnskap av Lena Karlsen som har gjort en stor jobb med å samle alt i et oversiktlig og ryddig regnskap sammen med kasserer Anita Brun og representanter fra de forskjellige komiteene. Det sittende styret tok gjenvalg og ble klappet inn for en ny periode. Tradisjonen tro ble det servert pizza.

Lena Karlsen fra Siffer, leder Nils Petter Nilsen, nestleder Rune Ryland og sekretær Maya Ryland