Mer om LMK og forsikringer

Mer om LMK og forsikringer

Street & Cruisin Club Halden er tilslutta LMK, Landsforeningen for kjøretøyklubber. Vi oppfordrer alle til å  stå bak dette.

Klubben støtter LMK og ber derfor medlemmene også gjøre det. Det gagner klubben, klubbarbeid og kjøretøyklubbers arbeid som helhet. Alle småbekkene blir til en elv. Les siste nytt og bruk skjema som ligger vedlagt til å flytte forsikring!

Fullmakt_LMK

Nytt fra LMK 9/2017.

Konkurransen hardner til – IF matcher prisene fra WaterCircles uansett!

Som et siste forsøk på å beholde LMK-kundene, har nå WaterCircles startet en priskrig overfor LMK-medlemmene. Vi vil likevel minne om at forsikring er mye mer enn pris, men LMK har tidligere meddelt våre medlemmer at IF vil tilby like priser som WaterCircles. Dette var basert på de prisene medlemmene hadde i WaterCircles p.t., men den nylig oppståtte situasjonen hvor WaterCircles sender ut tilbud og ringer rundt til våre medlemmer, vil vi med glede kunne presentere følgende;

IF tilbyr like priser med WaterCircles uansett hva WaterCircles tilbyr!

I tillegg har vi vesentlige forbedrede vilkår, noe som gir et langt bedre produkt enn det WaterCircles i dag tilbyr gjennom LMK-Forsikringen. Dette er blant annet knyttet til at samtlige forsikringer har førsterisiko, lavere egenandeler, dekning opp til 300.000,- på basisforsikringen samt forbedret veihjelpsordning. Dette burde gjøre valget enkelt?

Flyttingen skjer i et raskt tempo nå.

IF opplever at stadig flere LMK-medlemmer flytter sine forsikringer fra WaterCircles til IF. Denne prosessen har særlig skutt fart etter at LMK sendte ut et fullmaktsskjema for flytting for få dager siden. LMK vil derfor gjenta viktigheten av at flyttingen skjer så raskt som mulig, slik at man her sikrer grunnlaget for LMKs videre drift og gir våre medlemmer tilgangen til det beste forsikringstilbudet.

For LMK blir det derfor avgjørende at klubbene informerer og publiserer nyhetsbrevene fra LMK på alle relevante medier hvor de kommer i kontakt med medlemmene. LMK opplever til stadighet henvendelser fra medlemmer, som ikke er kjent med byttet av forsikringsselskap. Her trenger vi bistand fra klubbene, slik at alle som har tegnet en LMK-Forsikring blir informert og kan videreføre denne.

Husk at bare i fellesskap kan vi skape det beste tilbudet til LMKs medlemmer.

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby, Generalsekretær LMK

 

Mange har fått telefon fra LMKs forrige forsikringsselskap Watercircle. Flere har fått e-post av denne typen som følger også.

Mail fra watercirkles: Din veterankjøretøyforsikring blir i 2018 bedre og billigere! Som du kanskje vet vil vårt samarbeid med LMK opphøre 1. januar 2018 etter at LMK har valgt å si opp avtalen med oss, men din forsikring forblir minst like bra hos WaterCircles. Hva betyr dette for deg som kunde? Pris: Da vi ikke lenger har LMK som mellomledd har vi for 2018 satt ned premien på ditt veterankjøretøy med kr 200,- pr polise for totalkunder og kr 50,- pr polise for de som kun har sitt veterankjøretøy forsikret hos oss. Vilkår: Du vil beholde de gode vilkårene du har i dag. I tillegg gir vi deg vilkårsgaranti dersom et annet selskap skulle tilby bedre dekning for samme type forsikring. Dette betyr altså at uansett hvilke vilkårsforbedringer andre selskaper, inkludert LMKs nye partner, skulle innføre i 2018, så garanterer vi at du vil ha rett til samme skade-erstatning som kunde hos oss. Skadeoppgjør: Skulle skaden skje vil kompetansen vi har bygget opp på veterankjøretøy de siste seks årene selvfølgelig fortsatt være her. Vi har behandlet over 5.000 skadesaker for LMK sine medlemmer de siste årene. Kun i to av disse tilfellene ble vi ikke enige med kunden om erstatningen. I begge disse to tilfellene var Finansklagenemda (FinKn) enige med oss. Vi føler oss derfor trygge på at du vil være i de beste hender dersom skaden skulle inntreffe. Kundeservice: Vi har som målsetting å tilby forsikringsbransjens aller beste kundeservice. Gjennom de siste syv årene har våre kunder belønnet oss med en helt uvanlig høy kundelojalitet. I tillegg har våre kunder invitert over 15.000 av sine venner til også å bli kunde i WaterCircles. Vi tar dette som et signal på at vi er på god vei mot målet og lover at vi skal jobbe hardt for å bli enda bedre i 2018. Trygghet: For at du skal kunne fortsette som kunde i WaterCircles kommer vi 2018 til å tilby deg fornyelse av dine forsikringer med WaterCircles Forsiking ASA som forsikringsgiver. Dette er ikke blant de største forsikringsselskaper, men det er godt kapitalisert og det er gjenforsikret i verdens største gjenforsikringsselskap Münich Re. I tillegg er WaterCircles Forsikring ASA omfattet av Garantiordningen for skadeforsikring. Du kan derfor føle deg trygg som kunde hos oss. Som du ser gjør vi alt vi kan for at du skal føle deg trygg på at du har den beste prisen, dekningen og skadeoppgjøret! Vi har som mål at vi alltid skal ha Norges beste veterankjøretøyforsikring. Vi vil kontakte deg når det nærmer seg hovedforfall for dine forsikringer. Er det noe som skulle være uklart er det selvfølgelig hyggelig om du ringer oss! Vi ønsker alle en hyggelig førjulstid! Med vennlig hilsen WaterCircles Norge AS Jack Skallerud Bråthen Adm. dir.