Nye regler for registrerte kjøretøy uten forsikring

Nye regler for registrerte kjøretøy uten forsikring

Fra Landsforeningen for Motorhistorske Kjøretøy, (LMK) som vi er

tilslutta, har vi mottatt følgende melding:

Nye regler for registrerte kjøretøy uten forsikring fra 2018.

 

Registrerte kjøretøy uten gyldig trafikkforsikring har  hittil ikke fått
økonomiske konsekvenser for eier, dersom disse ikke har kjørt på allmenn
vei og blitt avskiltet eller vært involvert i et trafikkuhell. Dette
ønsker myndighetene en endring på, og fra 2018 vil det bli kostbart å
eie et uforsikret kjøretøy. Trafikkforsikringsforeningen vil fra 2018
kreve inn 150 kroner hver eneste dag kjøretøyet er uforsikret. Dette
gebyret vil gå til rettslig inkasso dersom dette ikke betales.

LMK opplever at årsakene til et uforsikret kjøretøy ikke alltid er
forankret i et ønske om å bevege seg på gal side av loven, men derimot
som en konsekvens av at mange har kjøpt et registrert kjøretøy hvor en
restaurering er påbegynt. I mange tilfeller ønsker eier å beholde
skiltet da dette kanskje bærer den originale skiltplaten fra kjøretøyet
var nytt. Dette kan nå bli dyre skiltplater, og anbefalingen blir som
følger; forsikre eller avregistrer.»

Her kan vi legge til at det finnes restaureringsforsikringer og
lagringsforsikringer.  Alt etter som hva man trenger. Skal skiltet
beholdes får man få seg en billig forsikring. Og alt dette tilbys
veteranbiler av alle slag gjennom LMK og Amcar