Årets ildsjel 2017 er kåret

Årets ildsjel 2017 er kåret

Det kom inn mange forslag på nominering til Årets ildsjel. Det var likevel en som skilte seg ut; Håvard Johannessen

Med sine mange talenter og interesser falt valget, når prisen for «Årets ildsjel» skulle deles ut for første gang, på en trofast og stødig kandidat.
Håvard Johannessen har bidratt med mange arbeidstimer og har hatt mange roller i klubbens historie.

Nominasjonskomiteén bestod av Lisbeth Sjøberg og Ole Petter Haugen. De fikk inn mange forslag til gode kandidater og har hatt mange møter og diskusjoner
rundt de nominerte.

På klubbens årsmøte hadde de kommet til enighet og resultatet ble lagt fram for et fullsatt klubbhus.

Her er noe av det nominasjonskomiteén har lagt vekt på i Håvard sin fartstid i Halden Amcar:

 • Styremedlem
 • Klubbcafé
 • Festkomité
 • Avisredaktør
 • Grensetreffet
 • Sponsorarbeid
 • Ordnet med konserter på torget
 • Pensjonistkjøring
 • Torsdagsklubben
 • Inkluderende
 • Bidragsyter til Linedance-gruppa
Utdrag fra det de som nominerte Håvard har begrunnet valget med:

– Lett å spørre og stiller alltid opp når han kan
– Aldri nei når han blir spurt om noe
– Han er flink til å inkludere alle og få nye medlemmer til å føle seg som en del av miljøet
– Han har i mange år stått på for klubben

Gratulerer til Håvard Johannessen med en flott innsats og Ildsjelprisen 2017