Årets ildsjel/ildsjeler!

Årets ildsjel/ildsjeler!

En ny pris skal deles ut i klubbens regi; «Årets ildsjel». Hvem synes du fortjener en slik oppmerksomhet. Sendt oss ditt forslag med en begrunnelse for hvorfor du ønsker å nominere denne ildsjelen.

Man kan se ildsjelen som den person som fyller en stor rolle i klubbens arbeid, uten å direkte synes.
Den person som man ikke merker er der, før den ikke er der lenger.
Ikke nødvendigvis den personen som fronter klubben eller klubbens forskjellige komiteer,men den
som bidrar til at jobben med å fronte gruppa er positiv.
Altså ikke «ledertypen» men heller den «flittige maur»
En person som uansett stiller seg positiv til dugnader, arrangementer og andre aktiviteter som
kommer medlemsmassen og klubben til gode.
En som ofrer sin egen fritid for noe som kommer andre til gode.
Det finnes mange slike kandidater i SCCH i dag, og det har vært mange opp gjennom åra.

Det vi primært ser etter nå, er den eller de personene som har vist disse egenskapen i løpet av
klubbens historie, og som fortsatt mer eller mindre er aktive på ett eller annet plan.

For eksempel:

  • Vet vi om noen som har vært med på samtlige pensjonistkjøringer.
  • Noen som har vært parkeringsvakt på Grensetreffet hvert eneste år og samtidig bidrar utenom.
  • «Alltid» har vært vakt ifm. konsertene på torget.
  • «Alltid» har vært med i en eller annen komite.
  • En som til stadighet deler sin biltekniske kompetanse for andre medlemmer med mindre teknisk
    kunnskap uten betaling.

Nominasjon må være inne senest 9.februar 2017. Sendt oss ditt/deres forslag med begrunnelse
for nominasjon.

Kåring vil skje på årsmøte
Send ditt forslag til Lisbeth
Lisbethsjohn@hotmail.com
Eller en sms til 93411512

Klubben er: Medlemmene, klubbhuset, verksted, utstyr/verktøy, klubbkvelder, arrangement,
crusinger osv.