Klubbens historikk

Klubbens historikk

STREET & CRUISIN´ CLUB HALDENS HISTORIE
Street & Cruisin´ Club Halden ble stiftet i oktober 1981.
Interesse for amerikansk bil har alltid vært stor i Halden, men det var først da man syntes at det burde være i litt mer organiserte former.

De første åra ble de månedlige medlemsmøtene holdt i lånte lokaler og etter noen år fikk vi lov å disponere et gammelt hus innerst i Sykehusgata.
Der var vi noen år fram til at det skulle rives. Da ble en del av 2. etg. i Kongegården ved bybrua vårt nye tilholdssted fram til 1992. etter hvert fikk vi, med ”goodwill” fra kommunen, et stort lokale i Gamle Ynglingen mellom Aladin kino og Folkets hus.
Det varte hele drøye 2 år fram til høsten 94, da kommunen hadde en plan på full restaurering av Gamle Ynglingen og vi måtte ut.

Egne klubblokaler
Vi måtte se oss om etter noe annet og var så heldige å få en bygård med to hus på Banken, i Peder Ankers gate ved Skolestadion. Det var noen eldre søsken fra byen som gav oss stedet gratis. De synes at vi hadde gjort så mye bra, bl.a. den årlige pensjonistkjøringen, at vi kunne få det.

Nå hadde vi vårt eget sted hvor vi kunne slå rot. Det ene huset var så dårlig at det fikk vi etter hvert revet. Huset vi beholdt restaurerte vi i etapper. Vi la inn vann, kloakk, delvis ny grunnmur, gulv, laget et fint møtelokale med et hyggelig kjøkken/ barløsning i det ene hjørnet i 1.etg, og WC, kontor og biljard i 2.etg.

Vi skulle være her en stund trodde vi, men vinteren 2006 fikk vi høre om et stort egnet lokale som skulle selges; gamle Odde Auto på Øberg. 600 m2 på en flate, med flere kjørporter, ferdig rominndeling til møtelokale, verksted, kontor og mulighet til å lage et kjøkken og et bibliotek. Masse plass for en bilklubb.

Vi fikk kjøpt det og dermed solgte vi huset vårt i Peder Ankers gate.

Nå holder SCCH til i Øbergveien 55.
Vi har pusset opp møtelokalet, laget kjøkken og bibliotek, lagt om deler av taket og satt opp en bar og en scene i møtelokalet.
Nå har vi større kontor, større møtelokale, utleie av verksted for både korttid og langtid.

Arrangemanger
Vi har hatt mange forskjellige arrangementer opp gjennom tidene. Vi kan kjapt nevne monsterrace, motorsportens dag, bilutstilling i sentrum og i Ishallen, Fun Run, div. treffer, street race og Cruisinger.
Av treffer  så er det Bilsport Classic Grensetreff som krever mye engasjement og planlegging. Det er et stort arrangement som preger både Halden by og Fredriksten festning. Treffet trekker mye folk og  bærer preg av mange arrangementer og flotte biler. Grensetreffen har vi drevet med siden 1997. Dette er en stor treff i landsmålestokk også.

Treffet har utviklet seg fra å være et endags-treff til å dekke nesten en hel uke. Vi har flere samarbeidspartnere så derfor får vi til noe hver dag fra onsdagen og  fram til selve grensetreff dagen på søndag. Det begynte så smått med konsert på lørdag før treffet, siden kom bilutstilling i gågata og Fun Run til.

I 2007 fikk vi ”lura” med Fønix til å lage en Fifthies Cruise Night på onsdag og Feelgood til lage en rocke-konsert på fredag. Det kom også til et nytt innslag på lørdagen, nemlig Nordic Truck Trophy. Det ble også lagt til Fredriksten.

I 2008 så tetta vi hullene. Vi begynte på tirsdag med Burn Out show i samarbeide med Veng Norge, fortsatte på onsdag (som året før) med. Fifthies Cruise Night i samarbeide med Fønix, torsdag fikk vi til et mopedtreff som SSMK tok seg av, Blårøken 08, Fredag forsatte vi med en ny treff i tillegg til at Feelgood laga konsert igjen. Det nye dette året var Queen of Hearts Chick Meet 08. Det spesielle med det er at det er kun for damer. Det mannlige kjønn har kun adgang som sjåfører hvis det trengs. Men da skal de se ut og oppføre seg som sjåfører. Stor suksess. Lørdag hadde vi som tidligere biler på utstilling i gågata, Fun Run, konsert og Nordic truck trophy. Søndag var som vanlig helt egnet til grensetreffet.

Samarbeide
Vi har også siden 2004 hatt et samarbeide med Fredrikstad Amcarklubb om Street Legal kjøring på Øra i Fr.stad. Og så noe av det viktigste; Hver høst arrangerer SCCH pensjonistkjøring. Vi henter pensjonister rundt på noen av byens institusjoner for å kjøre en rundtur i distriktet for å vise fram nye byggefelt og ellers andre forandringer i byen. Ting som de eldre kanskje ellers aldri ville fått se. Vi stopper også på et spisested og trakterer dem med kaffe, snitter og kake før de kjøres hjem igjen. Dette er et veldig populært tiltak både blant de eldre og klubbens medlemmer.
SCCH og de andre amcarklubbene i Østfold deler på å invitere resten av Østfold klubbene til Østfoldsamarbeide, hver vår og høst. Der deler vi erfaringer og setter opp en terminliste over våre forskjellige arrangementer, slik at de ikke skal kollidere med hverandre.

Østlandsforum
Vi deltar også på Østlandsforum sammen med alle klubbene på Østlandet av samme årsak. Tilrettelegge arrangementer og for å få høre hva de andre driver med. Og dermed få ny driv, input og idé til bedre eller andre arrangementer.
SCCH har i mange år utgitt en egen medlemsavis for informasjon om hva som skjer. Den kommer ut hver mnd., bortsett fra i juni/juli og november/desember hvor det utgis ett dobbeltnr.

Onsdagstreffene
Vi møtes hver onsdag hele året. I sommerhalvåret, fra mai til slutten av september, er det treff på Fønix på Fiskebrygga som gjelder. Ett samarbeide vi har hatt lenge. Det bare vokser og vokser og er nesten et ”must” hver uke på sommeren. I vinterhalvåret, altså fra oktober til og med april, er det onsdagskafé med forkjellige matretter hver gang. Det er Quiz, salg av lodd med fine premier og kake.
SCCH har alltid vært en stor klubb i amcar målestokk. På Årsmøte i 1982 på Grødahl Kro var det allerede da over 100 medlemmer. Siden har det jevnt og trutt øket år for år, til vi i dag er ca. 450 stk. Nå er det da slik at noen av disse er med i vår underavd. i Levanger i Trønderlag, ca 35 stk.

Medlemsskap

Medlemskontingenten for 2019 er 450 kr for hovedmedlem, 200 kr for samboermedlemskap og juniormedlemskap (under 18 år) er 100 kr pr år.

Samboermedlemskap har alle rettigheter, juniorer har ikke stemmerett på årsmøter.

VELKOMMEN SOM MEDLEM I ØSTFOLDS STØRSTE AMCARKLUBB!