Årets Ildsjel 2018

-Vel fortjent etter mange års jobb i kulissene og jeg kan ikke tenke meg en som har fortjent dette mer, sier leder Petter Nilsen I begrunnelsen lyder det slik. Han har vært medlem siden rundt 1990 og få er de som har fått nei når de har spurt han om